Всесвітній день фізичної терапії проводиться кожний рік 8 вересня. Це день, коли у 1951 році була заснована Світова Конфедерація фізичної терапії. У 2020 році Світова Конфедерація фізичної терапії змінила назву на Світова Фізіотерапія. Всесвітній день фізичної терапії, це день коли фізичні терапевти пропагують професію щоб:

 • Показати цю важливу роль, яку відіграє ця професія для підтримки здоров’я та благополуччя людей в усьому світі.
 • Підвищити престиж професії.
 • Проведення кампанії від імені представників цієї професії та пацієнтів серед урядових та політичних осіб.

Цей день знаменує єдність та солідарність фізіотерапевтичного співтовариства в усьому світі. Це можливість визнати роботу, яку виконують фізичні терапевти для своїх пацієнтів та громади.

Світова Фізіотерапія має на меті підтримати організації-члени та окремих фізичних терапевтів у їхніх зусиллях з пропагування професії та підтримки здоров’я у світі, використовуючи Всесвітній день фізичної терапії, як ключову подію.

Цей день дає можливість фахівцям даної сфери підвищити обізнаність широких мас населення про ключову роль реабілітації в підтримці здоров’я та відновлення незалежності людей, які втратили рухові функції внаслідок травм або хвороб.

Цей день стали відзначати за ініціативою Всесвітньої конфедерації фізичних терапевтів (WCPT) у 1996 році. WCPT – всесвітня організація, що об’єднує 300000 професіоналів з фізичної реабілітації з 101 країни.

Україна з 2010 року є асоційованим членом WCPT, що дає можливість підвищити обізнаність широких мас населення про ключову роль реабілітації у підтримці здоров’я і відновленні незалежності людей, що втратили рухові функції внаслідок травм або хвороб.

За даними міжнародних організацій, майже 30 мільйонів осіб щороку отримують каліцтво і різні ураження. Враховуючи збільшення на планеті кількості людей з вродженими вадами, технократизацію суспільства, у цьому столітті очікується зростання кількості інвалідів до одного мільярда.

Фізична реабілітація/терапія – це застосування фізичних вправ і природних чинників з профілактичною та лікувальною метою у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих і інвалідів.

Медична реабілітація, за визначенням комітету експертів ВООЗ – це активний процес, метою якого є досягнення повного відновлення порушених внаслідок захворювання або травми функцій, або оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального потенціалу людини з обмеженими можливостями, найбільш адекватна інтеграція його у суспільство. Термін “фізична реабілітація/терапія”, який дедалі ширше вживають у побутовій та професійній мові підкреслює неоднозначність та популярність даного напрямку системи заходів.

Фізіотерапія (грец. physis – природа, therapeia – лікування) – це напрям медицини, який вивчає дію на організм людини фізичних факторів і їх застосування з метою лікування і реабілітації. Її розвитку сприяло вивчення вченими фізичних процесів (електричного струму, впливу магнітного поля, інших видів хвиль тощо на організм людини). Відкриття фізиків були впроваджені у медичну практику, завдяки чому з’явилися фізіопроцедури. Вони мають знеболювальну дію, здатні покращувати центральний та периферичний кровообіг, трофіку тканин, нормалізують порушені реакції імунітету. Використання фізіопроцедур при захворюваннях серцево-судинної системи покращує нервову регуляцію серцевої діяльності, сприяє нормалізації обмінних процесів у міокарді, застосовується для розвантаження міокарда, його тренінгу. При захворюваннях нервової системи фізіотерапія спрямована на нормалізацію функцій центральної та периферичної нервової системи шляхом безпосереднього впливу на нервові структури, а також поліпшення кровообігу і трофіки нервової тканини. Особливе значення має застосування фізіотерапії для відновлення або компенсації порушених рухових функцій при захворюваннях або травмах нервової системи.

В сучасних реаліях  кампанія до Всесвітнього дня фізичної терапії зосереджена навколо реабілітації після COVID-19 та ролі фізичних терапевтів у лікуванні та менеджменті людей, які були уражені COVID-19.

Кампанія зосереджена на наступних ключових повідомленнях:

 • Вправи можуть відігравати важливу роль під час відновлення осіб при COVID-19.
 • Як експерти з руху, фізичні терапевти можуть порадити людям, які вправи найкраще їм допоможуть при відновленні.
 • Люди, які мали важке захворювання на COVID-19 будуть потребувати реабілітації та фізичної терапії для відновлення після тривалого лікування.
 • Використовуючи телемедицину можна допомогти людям отримати доступ до фізичної терапії та менеджменту при COVID-19.
 • Телемедицина може бути ефективною так само, як і звичайні методи надання медичної допомоги для покращення фізичної функції.

 

Список літератури:

 1. Белая Н.А. – Лечебная физкультура и массаж. “Советский спорт” 2001 – 213 с.
 2. Белова А.Н. – Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями (2 тома)Том 1. “Антидор” 1998 – 154 с.
 3. Боголюбов В. М., Зубкова С. М. Адаптивные изменения в организме при действии физических факторов // Мед.реабилитация, курортология, физиотерапия. — 1995. — № 1. — С. 5–9.
 4. Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология. – в 3 т. – Бином. – 2008. – 408 с.
 5. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. – Общая физиотерапия. 2 –235 с.
 6. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусль О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 186 с