Підлітковий вік – це період важливих фізичних та психологічних змін.

Поняття фізичне виховання підлітка включає такі компоненти: правильний режим життя – нормальний сон, відпочинок та ігри після навчання в школі і приготування домашніх завдань; раціональне харчування; різні вправи – ранкову гімнастику, уроки фізичної культури, заняття в спортивних секціях.

При цьому слід мати на увазі, що всі вищенаведені заходи впливають на організм підлітка ефективно, але поступово і лише в разі їх правильного застосування й систематичного додержання.

Організмові підлітка властиві дві основні закономірності: ріст і розвиток. Під ростом розуміють збільшення в процесі розвитку розмірів організму, приріст маси. Ріст закінчується у жінок у 20-22 роки, у чоловіків – у 23-25 років.

Говорячи про розвиток, вчені мають на увазі вдосконалення клітин людського організму, його тканин, органів і систем. Цей процес відбувається протягом всього життя людини.

Ріст і розвиток тим інтенсивніші, чим молодша дитина. Збільшення довжини тулуба поступово уповільнюється в юнацькому віці і ще більше –в період закінчення росту.

У рості й розвитку дітей та підлітків спостерігаються також статеві відмінності. Приблизно до 10 років хлопчики й дівчата ростуть майже однаково. З 11-12 років дівчата ростуть швидше. У хлопчиків у період статевого дозрівання ( з 13-14 років ) темп росту прискорюється. У 14-15 років він майже однаковий у хлопчиків і дівчат, а з15 років хлопчики ростуть швидше, і ця перевага зросту в чоловіків зберігається протягом усього життя.

В період статевого дозрівання посилено росте тіло, довжина м’язів збільшується  значніше, ніж їх товщина, через що приріст їхньої сили відстає. Підлітки іноді намагаються виконати фізичну роботу, непосильну для них унаслідок недосконалості функцій нервової системи в період статевого дозрівання. Тому в цьому віці треба уникати швидкісних і силових рухів, що перенапружують м’язову систему.

Настання розумової і фізичної втоми уповільнюється завдяки переключенню з одного виду розумової діяльності на інший, особливо в разі періодичної її заміни фізичними вправами або фізичною роботою. Навпаки, втома розвивається швидко при одноманітній, монотонній розумовій роботі, що збуджує ті самі клітини головного мозку, або при роботі тих самих м’язів. Через те переключання з розумової роботи на фізичну знімає втому. І навпаки, в разі фізичної втоми корисно переключатися на розумову діяльність.

Загальний розвиток підлітків, які систематично займаються фізичними вправами та фізичною працею, вищий, ніж їх однолітків, що не тренують скелетних м’язів.

Духовне обличчя підлітка великою мірою залежить від того, яких результатів досяг він у своєму розвитку за попередній період життя.

У цей час значне зростання м’язової сили і працездатності, загальне зміцнення організму створюють сприятливі умови для деяких нових видів діяльності ( у побуті, в праці, фізичних вправах ), що були недоступними учням молодшого шкільного віку.

У діяльності підлітка значне місце посідає гра. У рухливих іграх його насамперед захоплює спортивний інтерес. Він хоче не просто грати, а оволодіти майстерністю, тобто з допомогою гри розвинути певні особисті якості: кмітливість, винахідливість, наполегливість, витримку, сміливість. Нерідко підлітки організовуються в більш-менш постійні ігрові колективи, намагаючись створити в них традиції, відстоювати спортивну честь своєї команди. У цьому віці досить виразно виділяються любителі рухливих або, навпаки, кімнатних ігор.

Істотне значення мають режим харчування, калорійність їжі, її якісний склад. Їжа повинна бути різноманітною.

У юних спортсменів обмін речовин вищий,ніж у дорослих. Тому харчовий раціон для них має бути близький до раціону дорослих.

Загальні гігієнічні вимоги до харчування полягають у тому, що їжа повинна споживатись у кількості, достатній для відновлення енергетичних витрат організму; бути різноманітною, складатися з різних продуктів тваринного й рослинного походження.

Правильний режим харчування передбачає й певний розпорядок приймання їжі протягом дня, відповідність віковим особливостям, навчальній і спортивній діяльності, кліматичним умовам і деякою мірою побутовим звичкам.

Список рекомендованої літератури:

  1. Збереження здоров’я як фундамент успішності професійного самовизначення підлітків / / Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – №4. – С.8-12
  2. Інформаційна значущість медико-соціальних факторів, які впливають на здоров’яорієнтовану поведінку школярів // Здоровье ребенка. – 2019. – №3. – С.30-35
  3. Мокия-Сербина С.А. Медико-социальная помощь детям и подросткам: состояние, проблемы и перспективы / С.А. Мокия-Сербина //Педиатрия. Восточная Европа.. – 2020. –  №1. – С. 131-137
  4. Ніколаєнко В. Охорона здоров’я дітей та підлітків в Україні – проблеми, досягнення, перспективи / В. Ніколаєнко // Український медичний часопис. – 2018 – №5 – С. 4-11
  5. Меркулова Т.В. Родинна детермінація фомування здоров’язберігаючої поведінки підлітків у процесі їх професійного самовизначення / Т.В. Меркулова // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2021. – №1 – С.49-53