30 червня Міжнародний день боротьби зі сколіозом, а тому  варто згадати про те, що це за хвороба та що потрібно робити для її профілактики.

Сколіоз – це захворювання, що характеризується викривленням хребта у фронтальній (боковій) площині з розворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі.

У нормальному стані хребетний стовп людини характеризує собою пряму лінію, але коли хребці вигнуті в криву або обертаються (скручені) як штопор, така деформація називається сколіозом.

У медицині сколіоз — це усталене бічне викривлення хребта щодо своєї осі. Така деформація хребта може бути як вродженим захворюванням, так і набутим — розвинутися внаслідок безлічі різних причин і захворювань.

Сколіоз може починатися в будь якому віці. Найчастіше зустрічається в період швидкого зростання – у віці від 6 до 24 місяців, 5 – 8 років, 11 – 14 років життя.

Зі збільшенням викривлення зростає тенденція до погіршення проблем загального стану здоров’я.

Залежно від відділу хребта, в якому відбулося викривлення, розрізняють види сколіозу:

 • Грудний (деформація в грудному відділі хребта);
 • торако-люмбальний (викривлення на межі переходу грудного відділу хребта в поперековий);
 • люмбальний (викривлення поперекового відділу хребта).

Розрізняють чотири ступені сколіозу:

 • При сколіозі 1-го ступеня тазові кістки і плечі характеризуються асиметричністю.
 • Для сколіозу 2-го ступеня характерна торсія (поворот хребців навколо вертикалі), опущення тазу, при цьому кут викривлення становить 10–20 градусів.
 • Сколіозу 3-го ступеня притаманні ознаки деформації хребта попередніх ступенів з такими ускладненнями: м’язи живота ослаблені і передні реберні дуги випинаються уперед, кут викривлення складає до 40 градусів.
 • 4-й ступінь сколіозу характеризується сильним викривленням хребта і видимим візуальним дефектом, оскільки кут викривлення становить 40 і більше градусів.

Показанням до хірургічної корекції сколіозу, операції для вирівнювання хребта, є 4 ступінь захворювання. Така важка деформація хребта супроводжується не тільки видимим косметичним дефектом у пацієнта (кут викривлення може становити більше 60 градусів), але і вираженим больовим синдромом, порушенням роботи внутрішніх органів, зокрема, функцій серця і легенів.

Важливою є профілактика сколіозу. Увага цьому питанню має приділятися з раннього дитинства. Батьки мають стежити за раціональним харчування і фізичною активністю дитини. Важливо забезпечити всі умови для правильної постави. Спати краще на ортопедичному матраці, подушка повинна бути невисокою. Одним із найкращих способів профілактики сколіозу є плавання.

Використана література:

 1. Андрианов, В.Л. Заболевания и повреждения позвоночника у детей и подростков/ В.Л. Андрианов, Г.И. Баиров, В.И. Садофьева, Р.Э. Райе. – М.: Медицина, 1985. – 256 с. 2. Васичкин, В.И. Справочник по массажу /В.И. Васичкин. – Л.: Медицина, 1990. – 176 с.
 2. Вербов, А.Ф. Основы лечебного массажа /А.Ф. Вербов. – СПб.: Феникс, 2002. – 320 с.
 3. Дунаев, И.В. Основы и частные методики рефлекторно-сегментарного массажа при различных заболеваниях: Учебное пособие /И.В. Дунаев. – М.: Феникс, 2002. – 92 с.
 4. Ишал, В.А. Проблема сколиоза // Сколиоз, искривление позвоночника – 1999,

http://www.dikul.net/News/file/article/sid/70/index.html

 1. Кондрашев, А.В. Лечебный массаж: Учебное пособие / А.В. Кондрашев, Е.В. Харламов. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 384 с.
 2. Конева, Л.С. Большая книга. Массаж / Л.С. Конева. – М.: АСТ, 2006. – 416 с.
 3. Массаж: Учебник /Под ред. В.И. Дубровского. – М.: Владос, 2001. – 496 с.
 4. Массаж: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. А.А. Бирюкова. – М.: Медицина, 1985. – 44 с.
 5. Медведев, Б.А. Сколиоз и остеохондроз: профилактика и лечение / Б.А. Медведев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 192 с.
 6. Новый атлас анатомии человека / Под ред. Т. Маккрекена и Р. Уолкера; Пер с англ. Е. Незлобиной. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 339 с.: ил.
 7. Общая физиотерапия: Учебник /Под ред. Пономаренко Г.Н. – СПб.: ВМедА, 1998. – 256 с.
 8. Общая физиотерапия: Учебник /Под ред. Улащика В.С., Лукомского И.В. – Минск: Книжный дом, 2008.-512 с.
 9. Пономаренко, Г.Н. Частная физиотерапия: Учебное пособие для слушателей системы последипломного образования / Под ред. Г.Н. Пономаренко.-М.: ОАО «Издательство Медицина», 2005. – 748 с.
 10. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): Учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 3-е изд. /М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. – М.: Академия, 2002. – 448 с.
 11. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж: Учебник / Под ред. С.Н. Попова. – М.: Физкультура и спорт, 2001. – 351 с.
 12. Тюрин, А.М. Массаж традиционный и нетрадиционный /А.М. Тюрин. – Л., 1995.-224 с.
 13. Устюжанина, В.О. Основы классического массажа: Учебное пособие / В.О. Устюжанина, Т.И. Попова. – Челябинск, 1998. – 58 с.
 14. Фокин, В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие./ В.Н. Фокин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2007. – 512 стр.
 15. Цивьян Я.Л. Межпозвоночные диски./Я.Л. Цивьян. – Новосибирск.: Наука, 1977. – 165 с.
 16. Чаклин, В.Д. Сколиоз и кифоз/ В.Д. Чаклин, Е.А. Абальмасова. – М.: Медицина, 1973. – 256 с.