День нефролога  відзначають 27 березня. Нефрологія, як окрема медична спеціальність, відокремилася порівняно з іншими спеціальностями терапевтичного профілю  набагато  пізніше, а саме в 60-х роках 20 століття.

Нефрологія – це наука про  будову та діяльність нирок, їх хвороби,  діагностику, профілактику та лікування.

Сучасна нефрологія є результатом інтеграції різних медичних спеціальностей на новому рівні. Нефрологію неможливо уявити без участі в діагностичному та лікувальному процесах спеціалістів-рентгенологів, радіологів, морфологів, лабораторної служби.

До компетенції нефрологів належать такі захворювання: гломерулонефрит, пієлонефрит, амілоїдоз нирок,  нефропатія вагітних, природжені та спадкові хвороби нирок, ураження їх при отруєннях ( професійних, медикаментозних, побутових), при різних захворюваннях ( гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, хвороби крові ), після радіоактивного опромінення, а також хронічна недостатність нирок, стан після пересадки нирки. В діагностичних аспектах нефрологи обстежують хворих з підвищеним артеріальним тиском різного походження. Лікуванням гострої ниркової недостатності займаються реаніматологи, але майже завжди при активній участі нефрологів.

У зв’язку з цим нефролог повинен бути глибоко обізнаним у суміжних спеціальностях, працювати в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, насамперед – з урологами. педіатрами, акушерами-гінекологами, дерматологами, ревматологами, токсикологами, інфекціоністами та ін.

Формування нефрології як окремої галузі визначається не так частотою недуг нирок, як захворюваністю на них осіб переважно молодого віку. З виділенням нефрології поглибилися знання про давно відомі хвороби нирок, відкрито нові захворювання.

Нирки – парний орган, розташований на задній стінці черевної порожнини по обидва боки хребта. Права нирка трохи менша за ліву, розташована дещо нижче.

Діяльність нирок залежить від кількості прийнятої рідини, фізичного навантаження, температури повітря, барометричного тиску. Вона тісно пов’язана з діяльністю органів травлення, серцево-судинної системи, шкіри. Цей зв’язок особливо помітний при порушенні функцій нирок, коли відхилення  різних органів та систем стають особливо помітними.

Хвороби нирок супроводять у хворого  набряки,  біль у поперековій ділянці, зміну частоти сечовипускання та кольору сечі.

При лікувальному харчуванні хворих на нирки дуже важливо дозувати рідину, кухонну сіль та білок.

Рідини треба споживати менше при схильності до її затримки, наявності набряків. Кількість білка, тобто вживання м’яса, риби значно зменшують, коли  знижується виділення нирками продуктів його розпаду.

У профілактиці недуг нирок виділяють 3 основні завдання: запобігання гострим хворобам; переходу гострих хвороб у хронічні; запобігання прогресуванню хронічних хвороб нирок, сприяння його сповільненню та стабілізації процесів.

Список рекомендованої літератури з фонду нашої бібліотеки:

Аналіз результатів та прогноз діяльності ДУ “Інститут нефрології НАМН України” / М. О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2019. – № 3. – С. 3–16.

Иванов Д. Д. Нефрология “под микроскопом”. Фитотерапия и заболевания почек // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 6. – С. 94–95.

Иванов Д. Д. Нефрология «под микроскопом». Функциональный почечный резерв // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 68–69.

Іванов Д. Д. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навч.–метод. посіб. – Донецьк: Вид. Заславсьий О.Ю., 2012. – 400 с.

Кушніренко С. В. Хронічна хвороба нирок і гіперурикемія // Ліки України. – 2020. – № 3. – С. 30–34.

Морфологічна класифікація хвороб нирок (для нефрологічної практики) / В. М. Непомнящий [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – № 1. – С. 6–23.

Нефрология / сост. А. С. Дементьев [и др.]. – Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2018. – 224 с. – (Стандарты медицинской помощи).

Осадчий О. Захворювання нирок і хронічна серцева недостатність: клінічні аспекти // Український медичний часопис. – 2019. – Т. 1, № 3. – С. 29–32.

Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія): посібник для студентів 5–го курсу / Р. Р. Коморовський, У. С. Слаба; за ред. С. І. Сміян. – 2–ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2016. – 398 с.

Посадова інструкція лікаря–нефролога / підгот. О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2020. – № 7. – С. 66–74.

Посадова інструкція лікаря–нефролога дитячого / підгот. О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2020. – № 7. – С. 75–83.

Снєгірьов П. Наука – практиці: від вартості медичної послуги до актуальних проблем нефрології // Український медичний часопис. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 3–8.

Трухан Д. И. Нефрология. Эндокринология. Гематология: учебное пособие / Д. И. Трухан, И. А. Викторова. – Санкт–Петербург : СпецЛит, 2017. – 253 с.

Царик І. О. Фенотипи діабетичної хвороби нирок (Огляд літератури та власні дані) // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2020. – Т. 16, № 3. – С. 99–105.

Час, події, люди: зб. матеріалів, присвяч. 50–річчю Харківського обл. клінічного центру ім. В.І. Шаповала / В. М. Лісовий [та ін.].; Харківський нац. мед. ун–т ННВК “Урологія і нефрологія”. – Харків: ХНМУ, 2018. – 464 с.